05/06/1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre alınmış ve ilgili bölüm,
alan ve dalda düzenlenmiş ustalık belgeleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve
teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okullarından
alınmış ve ilgili bölüm, alan ve dalda düzenlenmiş diploma sahipleri (meslek lisesi, ön lisans
veya lisans) mesleki yeterlilik belgesi ve mesleki yeterlilik sınavı muafiyetinden faydalanabilecektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilen mesleklerde çalışma şartını karşılayan bu kişiler, MYK’nın muafiyet tablosunda belirtilen ilgili alanları kontrol edebilir.

Leave a Comment