Mevcut Durum
Satın Alınmadı
Ücret
740 ₺
Buradan satın alabilirsiniz

TEMEL BASIN İŞ HUKUKU EĞİTİMİ

Çalışma ilişkileri içinde basın çalışanlarının çalışma koşullarının şekillenmesinde yasal düzenlemeler önemli bir yere sahiptir. Basın çalışanlarının kendine özgü çalışma koşulları, toplum alanında üstlenmiş oldukları görev ve nitelikler onlara yönelik ayrı düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Türkiye’de basın çalışanlarının çalışma koşulları 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanunla düzenlenmiştir. Basın sektöründeki işverenlerin ve çalışanların basın iş kanunu bilmeleri hem uygulama da hem de çalışma barışının tesisinde önemli bir konudur. Bu kapsamda temel basın iş kanunu eğitiminde;

1- Basın İş Kanunun tarihsel gelişim süreci
2- Basın İş Kanununda sözleşmeler
3- Basın İş Kanununda çalışma süreleri
4- Basın İş Kanununda tazminatlar ve hesaplanması
5- Basın İş Kanununda sözleşmenin son bulması
6- Basın İş Kanunu kapsamında karşılaşılan sorunlar başlıklarında bilgi sahibi olacaklardır.