Mevcut Durum
Satın Alınmadı
Ücret
640 ₺
Buradan satın alabilirsiniz

Müşteri ilişkileri, pazarlama ve satış ile ilgili süreçleri detaylandıran Pazarlama Teknikleri Eğitimi Sertifika Programı ile; kişinin zorlandığı süreçlerin üstesinden gelebilmesi, strateji belirleme, kişinin zayıf ve güçlü yönlerini öğrenerek bu doğrultuda ilerleyebilmesi, müşteriyi tanıma, müşteri memnuniyeti sağlama, ağızdan ağıza pazarlamayı artırma, ürün markası oluşturma gibi konular işlenir.